Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

 

Tel:        +84 04 66603216

HP:         +84 911785188

 

 

      

 

 

Bản đồ

Lượt truy cập

Dịch vụ quét 3D để thu thập dữ liệu thực tế và lập hồ sơ kỹ thuật cho các công trình văn hóa lịch sử, bảo tồn di tích thắng cảnh

Các công trình văn hóa lịch sử, bảo tồn di tích thắng cảnh rất cần có dữ liệu và tài liệu thực tế như:
+ Thực tế khu vực và công trình văn hóa lịch sử, khu vực và công trình di tích hay thắng cảnh cần bảo tồn.
+
Thực tế khu vực và công trình văn hóa lịch sử, khu vực và công trình di tích hay thắng cảnh cần quản lý.
+
Thực tế khu vực và công trình văn hóa lịch sử, khu vực và công trình di tích hay thắng cảnh cần khai thác cho phát triển du lịch.
+ Lưu trữ giám sát, quản lý, đánh giá giá trị khoa học đối với công trình 
văn hóa lịch sử, khu vực và công trình di tích hay thắng cảnh.

Toàn bộ dữ liệu và tài liệu quan trọng nói trên sẽ được đáp ứng bởi dịch vụ thu thập dữ liệu khảo sát bởi VHATECHNO. Lợi ích mà dịch vụ này mang lại cho khách hàng:
 + Thu thập trong thời gian rất ngắn.
 + Không tiếp xúc trực tiếp nên không làm hư hại đến công trình và di tích, thắng cảnh
 + Chĩnh xác về cảnh quan, hình dáng, kích thước, phương hướng, cao trình khu vực hay công trình cần bảo tồn, quản lý và khai thác du lịch.
  + Hình ảnh thực, đẹp về màu sắc và sinh động khi trình diễn cho mọi đối tượng người xem.
  + Hiệu quả kinh tế cao nhờ chi phí giảm và tiết kiệm thời gian.

Quý khách vui lòng tìm hiểu chi tiết và sử dụng dịch vụ đa dạng của chúng tôi qua website:    www.quet3d.com