Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

 

Tel:        +84 04 66603216

HP:         +84 911785188

 

 

      

 

 

Bản đồ

Lượt truy cập

Dịch vụ quét 3D, đo đạc, khảo sát và đánh giá các công trình khảo cổ và cổ vật

Các công trình khảo cổ luôn cần có dữ liệu và tài liệu thực tế như:
+ Thực tế hiện trường trong phạm vi và xung quanh mặt bằng công trình trước lúc khai quật theo dự đoán khoa học khảo cổ.
+ Thực tê hiên trường trong phạm vi và xung quanh mặt bằng công trình khảo cổ trong mỗi giai đoạn khai quật.
+ Thực tê công trình trong và xung quanh công trình khảo cổ khi kết thúc khai quật.
+  Dữ liệu và tài liệu về từng nhóm cổ vật, từng cổ vật, mối quan hệ khoa học giữa chúng.
+ Lưu trữ giám sát, quản lý, đánh giá giá trị khoa học đối với công trình khảo cổ và các cổ vật hay nhóm cổ vật.

Toàn bộ dữ liệu và tài liệu quan trọng nói trên sẽ được đáp ứng bởi dịch vụ thu thập dữ liệu khảo sát bởi VHATECHNO. Lợi ích mà dịch vụ này mang lại cho khách hàng:
 + Thu thập trong thời gian rất ngắn.
 + Chĩnh xác về kích thước, phương hướng, cao trình khu vực khai quật.
 + Chính xác về hình dáng, kích thước của các cổ vật, nhóm cổ vật và các đối tượng liên quan.
  + Hình ảnh thực, đẹp về màu sắc và sinh động khi trình diễn
  + Hiệu quả kinh tế cao nhờ chi phí giảm và tiết kiệm thời gian.

Quý khách vui lòng tìm hiểu chi tiết và sử dụng dịch vụ đa dạng của chúng tôi qua website:    www.quet3d.com