Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

 

Tel:        +84 04 66603216

HP:         +84 911785188

 

 

      

 

 

Bản đồ

Lượt truy cập

SCENE Plug-in App: thêm các ứng dụng cho SCENE

Model: Plug-in App
Xuất xứ:
Trạng thái kho:

3D App Center là nhóm phần mềm dùng để:
+ Thêm các chức năng cho SCENE để nó có thể đáp ứng nhiều hơn nữa nhu cầu của người sử dụng. Các phần mềm này thuộc nhóm SCENE Plug-in App.
+ Phát triển khả năng của SCENE để người dùng có thể đạt được kết quả nhiều hơn nữa khi xử lý các mô hình 3D. Các phần mềm này thuộc nhóm Stan-Alone App

SCENE Plug-in App là nhóm các phần mềm như:
+ AREA MEASUREMENT cho SCENE 5.1:
Phần mềm này được thiết kế để cung cấp công cụ để tính toán diện tích và các tính toán liên quan đến diện tích. Người sử dụng xác định chu vi của khu vực cần tính diện tích và chỉ cần nhấn vào các điểm góc mong muốn trong chế độ xem 3D của SCENE.
+ VOLUME MEASUREMENT cho SCENE 5.1:
Phần mềm này cung cấp các công cụ để đo thể tích của các đối tượng được quét.
+ DrawToCAD Basic cho SCENE 5.1
Đo điểm đo được xem trong  SCENE sẽ có thể được gửi trực tiếp đến môi trường AutoCAD. Chúng có thể được sử dụng với bất kỳ lệnh AutoCAD nào (2D và 3D). Vì vậy, DrawToCAD cung cấp phương tiện đơn giản nhất để đánh giá các dữ liệu quét laze trong môi trường CAD.
+ RecLinkAPP cho SCENE 5.1
RecLinkAPP liên kết các gói phần mềm JRC 3D Reconstructor trực tiếp đến SCENE. Nó cho phép dễ dàng và nhanh chóng tạo ra một dự án JRC 3D Reconstructor  từ một dự án SCENE. Với bất kỳ phần mềm JRC 3D Reconstructor được kích hoạt, phần mềm RecLinkAPP  một khi cài đặt, được tự động nạp trong SCENE và có sẵn trên thanh Menu . Từ SCENE người dùng có thể trực tiếp xuất các tập có đuôi  .fls hoặc đám mây điểm dự án vào JRC 3D Reconstructor. Điều này rất đẩy nhanh quá trình nhập. RecLinkAPP là điểm khởi đầu cho dong công việc rất hiệu quả từ SCENE đến các gói phần mềm  JRC 3D Reconstructor và sau khi phân tích dữ liệu cụ thể, sẽ trở lại SCENE WebShare .

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI