Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

 

Tel:        +84 04 66603216

HP:         +84 911785188

 

 

      

 

 

Bản đồ

Lượt truy cập

Stand-Alone App: phát triển các chức năng cho SCENE

Model: Stand-alone App
Xuất xứ: Mỹ - USA
Trạng thái kho: còn trong kho

3D App Center là nhóm phần mềm để:
+ Thêm chức năng cho SCENE để nó có thể đáp ứng nhiều hơn nữa nhu cầu của người dùng chuyên. Các phần mềm này thuộc nhóm SCENE Plug-in App.
+ Phát triển khả năng của SCENE để người dùng có thể đạt được kết quả nhiều hơn nữa khi xử lý các mô hình 3D. Các phần mềm này thuộc nhóm Stan-Alone App.

Stan-Alone App là nhóm phần mềm như :
  + SCENE
  + SCENE LT:
Là một phần miễn phí cho phép người dùng có thể xem các nội dung quét đã có  và không gian làm việc đã có. Nó có thể nhập các mô hình CAD trong định dạng VRML để so sánh chúng với các điểm quét .
  + SCENECT:
Một phiên bản đặc biệt của SCENE LT cung cấp khả năng điều khiển một Kinect của Microsoft Kinect hoặc ASUS Xtion để tạo ra đám mây điểm 3D.
  + SCENE Importer (SKD):
Nếu bạn đang sử dụng một phần mềm của bên thứ 3 có khả năng đọc dữ liệu từ máy FARO Laser Scanner, cài Importer này (SDK) sẽ cho phép người dùng đọc phiên bản mới nhất của
định dạng tập tin FLS và FWS. Sau khi cài đặt, phần mềm của bên thứ 3 của người dùng sẽ tự động sử dụng phiên bản mới nhất khi tải dữ liệu quét từ máy FARO Laser Scanner.
 + ATS Quality Manage :
Phần mềm này được sử dụng để xác minh và báo cáo chất lượng đăng ký khi dùng FARO SCENE. Chương trình này như là một phần mềm thêm chức năng cho SCENE, nhưng là phần mềm độc lập.

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI